Новата колекција КАЛИГАРИС во четири стилови

Потполно различни и толку многу посебни, секој на свој начин – Урбан (Urban), Глам (Glam), Натура (Natura) и Пјур (Pure).

Прочитај повеќе

УЛТРАВИОЛЕТОВА - бојата која ја одбележува 2018 година сѐ почесто е застапена во ентериерот

Комплексена и контемплативна, ултра виолетовата боја ги сугерира тајните на космосот, интригите на она што е пред нас, и откритијата надвор од она каде што сме сега.

Прочитај повеќе