Алтиплано

Софа во која постои потполна слобода во наслонските перници кои се обложени со материјал против лизгање.

Без потреба за било какво врзување ќе останат на своето место или пак со неколку движења можат да се распоредат на подот околу клуб масата со што ќе дадат лежерно седење, додека во истиот момент седиштето може да превземе должност на кревет за спиење.